Om oss

Foyn Consult AS er et uavhengig rådgivende ingeniørfirma som ble etablert i 1996 og selskapsformen er aksjeselskap.
Firmaet er medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening. (RIF)

Selskapet og 1 av firmaets ansatte er ”Sentralt godkjent” i tiltaksklasse 3 i alle relevante kategorier, nevnes spesielt:
– Alarmanlegg, innbrudd, adgangskontroll, med mer.
– Generelle klasser, kl 3, som berører teletekniske installasjoner, brannvarslingsanlegg, nødlysanlegg.
Daglig leder, Petter Foyn Johannessen er medlem og godkjent rådgiver av RIF. (Rådgivende ingeniørers Forening)

Ansatte

Daglig leder – Elektroingeniør Petter Foyn Johannessen 62

Saksbehandler – Elektroingeniør Kenneth Mortensen 45

Saksbehandler – Elektroingeniør Thomas Baltzersen 41

Saksbehandler – Elektroingeniør Erik Mauseth 30

Økonomi –  Hege Foyn Johannessen 31

Eierskap

Aksjene i Foyn Consult AS eies av FOJO AS, hvor også daglig leder er 100% eiere. Eierne er for øvrig 100% ansatt i Foyn Consult AS.

Firmaets størrelse, intern organisering, bemanning og navn på ledende personell:
Foyn Consult AS har følgende heltidsansatte:

– Daglig/ elektroingeniør Petter Foyn Johannessen
– Kontormedarbeider Berit Johannessen
– Elektroingeniør Kenneth Mortensen
– Elektroingeniør Thomas Baltzersen
– Elektroingeniør Erik Mauseth
– DAK tegner/ operatør

Foyn Consult AS har kontorfellesskap og samarbeidsavtale med RIE Consult AS.
Firmaene i sammen disponerer totalt 10 stk medarbeidere
Medarbeidere som disponeres ved behov av Foyn Consult AS:
– Elektroingeniør Håkon A. Lygre,
– Elektroingeniør Lars Tharaldsen
– DAK operatør Wilma Aagesen DAK
– DAK operatør Tore Ottesen

Ovennevnte personell har vært stabilt i firmaet over flere år, kun utskifting av en person. Foyn Consult AS og vår samarbeidspartner har hatt utstrakt nytte av hverandre siden 1998 med flere gjennomførte prosjekter.

I tillegg har Foyn Consult AS inngått samarbeidsavtale med Halvor Næss Belysningsdesigner AS, spesialrådgiver for belysningsanlegg.