Referanseprosjekter

Hovedkvalifikasjoner for våre ansatte

 • Prosjektering av sikkerhetsanlegg, skolebygg, institusjoner, idrettsanlegg, kontorbygg, næringsbygg og sykehus. Nybygg og rehabilitering med mer
 • Byggeplassoppfølging/ byggeledelse for kraft- og teletekniske installasjoner, transportanlegg.
 • Økonomisk oppfølging og avklaringer
 • Utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag/ leietageravklaringer
 • Brannsikringstiltak, Verneverdige bygg
 • Tilstandskontroll (før rehab.) boligblokker, næringsbygg, sykehus.
 • Tilstandsanalyser
 • Tekniske løsninger, tverrfaglig
 • Belysningssystemer, belysning for universell utforming, styresystemer etc for tekn installasjoner
 • Uavhengig priskontroll.
 • Sakkyndig meddommer/ fagdommer i flere tvistesaker/ rettsaker i Oslo og Bergen
 • Uavhengig kvalitetskontroll av anbudsdokumenter mm.

 

Se bilder fra tidligere prosjekter her

Prosjekt Rolle
Royal Christiania Hotel Generalombygging til ca 850 hotellrom og ny konferanseavdeling. (Totalombygging)
Hotell Continental Løpende ombyggingsprosjekter. (Totalombygging)
The Well Byggherreombud/ oppfølging av leveranser/ oppfølging kontroller i gjennomføringsfasen
Pecunia AS Høystandard leiligheter, Grimelundsveien 4
Mustad Eiendom AS Mustad Nord/ Lilleakerveien 4 Mustadsvei 1 Byggherreombud/ oppfølging av leveranser/ oppfølging kontroller i gjennomføringsfasen
Nordea-Huset Utvikling av konsept for nytt HK/ oppfølging i gjennomføringsfasen
Statoil Fuel & Retail, Nytt HK (Oslo) Ansvarlig for totalentrepriseunderlag. Oppfølging kontroller i gjennomføringsfasen
Skuteviksbodene i Bergen Sakkyndig for tiltalte Saluzzi ifbm straffesak om påsatt brann. Frikjent
Norwegian Property AS Verkstedhallene
Terminalbygget
Kaibygget
Finnestadveien 44
Ansvarlig for totalentrepriseunderlag for ombygging. Oppfølging kontroller i gjennomføringsfasen
DNB Næringseiendom AS
RBLU, Bergen
DNB Hovedkontor Bjørvika
RSAS, Hotell Tromsø
Ansvarlig for totalentrepriseunderlag for ombygging av hotellet, elektro, kraft/ tele/ diverse
Deltager ifbm DD-prosess, flere eiendommer

Totalentreprise, underlag, detaljering. Byggherrekontroller for gjennomføringsfasen av ombygging og utvidelse av hotellet.
Samlokalisering av StatoilHydro

ITFE
Ansvarlig for utarbeidelse av kravspekk for ITFE basert på inngått kontrakt med Statoil, ca 105.000m2. Oppfølging kontroller i gjennomføringsfasen

Større og mindre nybygg og ombyggingsprosjekter.
Byggherreombud for alle typer kraft- og teletekniske installasjoner.
Kongsvinger Festning Ombygging kaserne til hotell. Oppdragsansvarlig for ombyggingsarbeider fra kaserne til hotell med mer.
Royal Christiania Hotell i Oslo Ansvarlig for ombygging av 1952-fløy til nye hotellerom. Elektroarbeider
Folketeatret AS Ansvarlig for oppgradering av alle kraft- og teletekniske installasjoner ifbm rehabilitering og ombygging til hotell, restaurant og teater
Kongsvinger Fengsel Diverse ombygging av avdelinger, brannvarslingsanlegg, sikkerhetsanlegg mm
Aker Kværner/ Aker Hus Kontroller for leietagere for nytt hovedkontor, alle sikkerhetsanlegg, ITV- overvåking, vurdering og kvalitetskontroll.
Eiendomsspar AS
Øvre Slottsgt 12
Kjgt 27
Vinkelgården (Majorstuen)
+ mange flere
Større og mindre nybygg og ombyggingsprosjekter.
Ansvarlig for alle typer kraft- og teletekniske installasjoner.
Ullersmo/ Krogsrud Fengsel Tiltaks- og tilstansanalyse. Fagansvarlig for kraft- og tele, sikkerhet med mer. Ombygging av sikkerhetsanlegg, ulike avdelinger, utbedring og modernisering tekniske anlegg
Avantor ASA/ Politiets Sikkerhetstjeneste Byggherre-ombud, Nytt hovedkontor for Politiets Sikkerhetstjeneste, Nydalen i Oslo. Ansvar for utforming av ITV-anlegg, generelle sikkerhetsanlegg. Kontroller for gjennomføring av installasjonene.