The Well

Byggherreombud/ oppfølging av leveranser/ oppfølging kontroller i gjennomføringsfasen.